Vi har ravne.

De sidste 3 år har vi været så heldige, at et ravnepar har slået sig ned i et højt træ i skoven, lige uden for vores have. Ravnen har været meget sjælden, men er heldigvis på vej tilbage igen. Den er selvfølgelig totalt fredet. Mange gange om dagen kan vi følge dens flugt hen over haven, og de meget karakteristiske ‘ravnelyde’. Jeg har ikke selv kunnet tage brugbare billeder, så jeg har lånt hos naturporten.dk. Ravnen er en standfugl, og bliver i den samme rede – med den samme mage – hele livet, og da den kan blive 20 år, kan vi have glæde af den i mange år endnu. Jeg er medlem af ornitologisk forening, og de har bla været med til at gøre en indsats for at få ravnen til at yngle her igen. Vi har set parret lave flyveøvelser med deres unger, så næste generation er sikret. Ravnen har et vingefang på 140 – 150 cm og en længde på 60 – 70 cm – det er en stor fugl!

‘Ravne, der har den største hjerne blandt fuglene, er kendt for deres store intelligens, og som andre kragefugle har de en formidabel evne til problemløsning.
Laver man f. eks. et forsøg, hvor man lader et stykke kød hænge i en snor ned fra en pind, vil ravnen for at kunne få fat i kødet, sætte sig på pinden og trække snoren gradvist op ved at holde på løkken med foden, imens den “trin for trin” afkorter snoren med næbbet. For 4 ud af 5 ravne lykkes det første gang, de forsøger.

Man har også iagttaget, at ravne kan manipulere andre dyr til at udføre arbejde for dem, f.eks. ved at hidkalde ulve og prærieulve til et dødt dyr, så rovdyrene kan åbne kadaveret og således skabe bedre adgang til kødet.

De iagttager, hvor andre ravne begraver deres føde, og husker disse fødedepoters lokalisering, så de kan stjæle fra hinanden. Ja, de kan endog lade som om de skjuler føde, uden faktisk at gøre det, for tilsyneladende at forvirre andre artsfæller, som kikker på.

De er kendt for sin evne til at imitere lyde, herunder menneskers tale, og man har registreret mellem 50-60 lydkategorier, som de først og fremmest anvender i den sociale interaktion indbyrdes.

Er desuden blandt de fugle, der leger mest. Som f.eks. ved for sjov at glide ned ad snedriver, eller lege tagfat med andre’ (citat fra Naturstyrelsens hjemmeside)

ravn stå

 

ravnravn fly